Široká paleta služeb podle vašich potřeb

Zajistíme pro vaše projekty hladký povolovací proces

Podání projektové dokumentace na stavební úřad za účelem získání stavebního povolení. Projednání projektové dokumentace na všech dotčených orgánech a získání jejich souhlasného stanoviska. Koordinaci celého projektu, komunikaci s hlavním projektantem, projednání změn v projektu dle požadavků dotčených orgánů.

 • Projednání dokumentace k územnímu řízení s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí
 • Vypracování žádosti na zahájení územního řízení a zajištění územního rozhodnutí
 • Projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání ohlášení nebo stavebního povolení
 • Vypracování žádosti o ohlášení stavby, stavební povolení
 • Zabezpečení podkladů pro vodoprávní řízení
 • Komunikace a spolupráce s projektantem při řešení požadovaných změn projektu pro výše uvedená správní řízení
 • Spolupráce u výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Zabezpečení vypracování dokumentace skutečného provedení stavbyLogo inženýring

Inženýring

 • Projektová a inženýrská činnost
 • Zajištění podkladů pro financování 
 • Znalecké posudky
 • Prohlášení vlastníka
 • Odkup nemovitosti za tržní cenu

Výkup půdních prostor Brno

Nabízíme okamžitou hotovost za nevyužitý půdní prostor

Odkoupíme Váš nevyužitý půdní prostor nebo plochou střechu za účelem realizace půdní vestavby nebo nástavby.

Za Vaše prostory zaplatíme v hotovosti aktuální tržní cenu, nebo provedeme rekonstrukci Vašeho objektu, zbudujeme výtah. Zájem máme také o suterénní nebo sklepní prostory.

Na vlastní náklady zajistíme prohlášení vlastníka a veškerý právní servis. Kontaktujte nás.

3D laserové skenování

Pomocí pozemního laserového skeneru zaměřujeme a dokumentujeme skutečný stav stavebních objektů, konstrukcí, technologií a terénů. Výhodou 3D laserového skenování je rychlost a velmi vysoká detailnost zaměření. Samozřejmostí je i zaměření okolních objektů či sklonu terénu. Následně z mračna bodů vytváříme podrobné BIM modely (Building Information Modeling, informační model budovy), 3D CAD modely v různých formátech a úrovni detailů nebo DMT (Digitální Modely Terénu). Pro každý projekt skenování je následně dostupná kompletní dokumentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat) a dalších formátech podle potřeb zadavatele.

Logo ScanTo3D

Více informací získáte na našich specializovaných stránkách ScanTo3D.cz

Termosnímkování

Logo Termosnimky.net

Provádíme termovizi u staveb

S pomocí termokamery, bezdotykovou metodou termosnímkování, se především odhalují tepelné ztráty a nepravidelnosti v plášti měřené budovy, které ukazují na tepelný most v její konstrukci. Výsledné termosnímky zobrazují chyby a nedostatky v tepelné izolaci. Ukáží se vadná těsnění dveří, oken a jejich rámů. Termosnímek odhalí praskliny v plášti budovy, které způsobují únik tepla nebo vady střešní krytiny a s tím spojená vlhká místa. Termokamera pomůže s nalezením míst s nebezpečím kondenzace vody, kde je předpoklad vzniku alergenních plísní.

Termosnímky pro průmysl a energetiku

V oblasti průmyslu a energetiky termosnímek objeví vadná ložiska, přehřáté elektrické nebo elektronické součástky, přechodové odpory v rozvaděčích a vadnou funkci oddělovačů páry. Termosnímkování poskytne odpovědi na široké spektrum otázek.

Servis

Poskytujeme zakázkové servisní služby v oblasti testování a měření elektronických přístrojů

Pro společnost TOPGEOSYS s.r.o., která je dovozcem geodetických a stavebních přístrojů japonské firmy TOPCON CORPORATION poskytujeme specializované služby pro servis všech přístrojů značky TOPCON a SOKKIA.

Kvalita našich služeb vychází z dlouholetých zkušeností našich spolupracovníků a jejich velmi těsných kontaktů se servisními specialisty v evropském zastoupení Topcon a Sokkia v Holandsku. Servisní technici absolvují školení na opravy a justáže všech přístrojů uváděných na náš trh. 

Pro provádění oprav a údržby přístrojů je servisní pracoviště vybaveno originálními přípravky a technologiemi získanými od výrobce.